logo záře
CZ EN
Triline - požární dveře

Hliníkové požární fasády Aluprof

Fasádní konstrukce protipožární MB-SR50N EI

Konstrukce:

 • Systém sloupově-příčkové fasády MB-SR50N EI je určen k výrobě a konstruování lehkých obvodových plášťů s požární odolností EI15, EI30, EI45, EI60 podle normy PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1, a také prosklených světlíků s požární odolností RE30 podle normy PN-EN 1365-2. Systém je klasifikován jako nerozšiřující oheň (NRO).¨
 • Konstrukce tohoto systému je založena na nosné rámové konstrukci sestávající z vertikálních (sloupců), a horizontálních (příček) hliníkových uzavřených profilů obdélníkového průřezu s pohledovou šířkou 50mm.

Hliníkové požární fasády Aluprof

Parametry:

 • Profily sloupů a příček jsou navzájem odpovídajícím způsobem spojené a tvoří hliníkový rošt, který je uchycen k nosné konstrukci budovy pomoci vhodných kotev. Pro získání požární odolnosti hliníkových profilů jsou sloupy a příčky vyplněny speciálními ohnivzdornými vložkami. Ohnivzdorné vložky tvoří hliníkový profil vhodného tvaru, který plní funkci zesílení, a je chráněn deskami s ohnivzdorných materiálů. Takto navržená konstrukce dovoluje použit standardní profily sloupů a příček, které jsou použité v systému MB-SR50N, což významně zvedá ekonomičnost celé konstrukce a zajišťuje stejný vzhled fasády jako v systému MB-SR50N.
 • V konstrukci MB-SR50N EI jsou použity sloupy s hloubkou od 85÷225mm a příčky s hloubkou od 85÷189,5mm.
  V systému se předpokládá příložkové spojení příčky se sloupem, což umožňuje efektivní odvod vody a správnou ventilaci meziskelního prostoru,
 • Pro optimální tepelnou a zvukovou izolací je v tomto systému použitý průběžný termický můstek (izolátor) vyrobený z materiálu "HPVC" a profilované zasklívací těsnění z EPDM.
  Protipožární skla nebo jiné ohnivzdorné výplně jsou osazeny do zasklívacích drážek vytvořených profily sloupů a příček, a také přítlačnými lištami. Dodatečně je v zasklívacích drážkách sloupů a příček použitá ohnivzdorná páska, Přítlačná lišta je uchycená k nosným profilům pomoci nerezových vrutů a podložek. Tento způsob zasklívání zajišťuje protipožární sklo nebo jinou výplň před vypadnutím z rámu při požáru.
 • Fasáda systému MB-SR50N EI musí být provedena v souladu s prováděcím projektem, zpracovaným individuálně pro každý objekt. Na základě systémové dokumentace, a také na základě statických výpočtů, musí být v projektu navržené hliníkové profily sloupů a příček, příslušenství pro kotvení sloupů ke konstrukci stavby a příček ke sloupům, schéma rozmístění kotevních bodů fasády ke konstrukci stavby. V projektu musí být určeny také všechny ostatní materiály a prvky stěny, detaily spojení a utěsnění mezi prvky fasády a konstrukci stavby, a také způsob ventilace a odvodnění fasády. Vezmeme-li v úvahu požadavky, které vyplývají z funkce, umístění a geometrie budovy, musí být fasáda navržena tak, aby splňovala platné normy.
  Maximální výška fasády je závislá na pevnostních parametrech, které vyplývají ze statických výpočtů, přičemž konstrukce by měla být rozdělena po patrech vertikálními teplotními dilatacemi. Maximální rozteč a rozpětí nosných profilů s předpokládaným statickým schématem vyplývají z výsledků statických výpočtů konstrukce a rozměrů výplní. Fasáda není omezena délkou v případě použití vodorovných dilatací.

Povrchové úpravy:

 • elox
 • práškový lak v RAL
 • imitace dřeva

Výbava:

 • Do fasády lze osadit jakýkoliv typ okna a dveří z rámových konstrukcí Aluprof.

Kontaktní formulář

popruh
frame-scrollup