logo záře
CZ EN
Triline - požární dveře

Hliníkové fasády ALUPROF

MB-TT50

Systém MB-TT50 je moderní konstrukcí, která je odpovědí na čím dál vyšší nároky, které jsou požadovány po současných fasádních systémech. MB-TT50 má mnoho unikátních architektonických, konstrukčních a funkčních vlastností, které tento systém odlišují od jiných systémů.

Hliníkové fasády ALUPROF

Vysoká tepelná izolační schopnost umožňuje realizaci projektů, které kladou důraz na vysokou energetickou efektivitu budov. Součinitel prostupu tepla Uf profilů je už od 0,6 W/m2K.

Nosná konstrukce je tvořena svislými a vodorovnými profily uzavřeného tvaru, vhodně navzájem spojených, a také příslušenství, které plní funkci spojovací nebo těsnící. Důležitou vlastností systému je možnost montáže systému v klasickém provedení sloup (svisle) – příčka (vodorovně), tak také v provedení příčka (svislé) příčka (vodorovně), což dovoluje lépe optimalizovat spotřebu materiálů. Nosné profily, které lze slícovat z vnitřní strany, mají konstantní šířku 50mm. Přítlačné lišty pro uchycení skel, a také maskovací lišty libovolného tvaru tvoří vnější stranu fasády. Fasádu kotvíme ke konstrukci objektu pomocí systému kotev odpovídajícího určení a nosnosti. Další charakteristickou vlastností systému MB-TT50 je jeho úzké spojení s ostatními systémy ALUPROF S.A.

 

MB-SR50N/HI/HI+

Systém MB-SR50N se používá pro výstavbu lehkých krycích stěn zavěšeného nebo výplňového typu, a také střech, světlíků a jiných prostorových konstrukcí. Toto řešení je modifikací velmi oblíbeného fasádního systému MB-SR50.

Hliníkové fasády ALUPROF

Charakteristickým rysem systému MB-SR50 jsou zaoblené hrany profilů s poloměrem 2,5mm, v systému MB-SR50N je toto zaoblení nahrazeno ostrými hranami. Tento efekt zásadním způsobem ovlivňuje estetiku konstrukci – použité tvary profilů umožňuje takový výběr profilů sloupů a příček, že docílíme slícování profilů sloupů a příček z vnitřní strany fasády.Toto umožňuje estetické a přesnější spojení s vnitřními dělícími stěnami a zavěšenými stropy.

Výhodou systému MB-SR50N je velký rozsah profilů sloupků a příček s různou hloubkou a momentem setrvačnosti lx=55 4123,4 [cm4], sloupy: 65 – 325mma příčky: 20 – 189,5mm, . Systém dovoluje používat výplně s tloušťkou: 24 – 52 mm tak, aby byla zajištěna optimální spotřeba hliníku a náklady na materiál byly co nejnižší. Při velmi velkém zatížení mohou být sloupky zesíleny speciálními vnitřními hliníkovými profily, které ještě více zvyšují jejich pevnost. Moderní řešení příslušenství a spojek dovoluje získat zvětšený rozsah zatížení – pevná vyplň může mít hmotnost až 450kg.

 

MB-SR50N EFEKT

Systém MB-SR50N EFEKT je určen pro výstavbu fasád, střech, světlíků o ostatních prostorových konstrukcí. Použitím speciálního způsobu kotvení skel ke sloupům a příčkám získáme z vnější strany hladkou skleněnou plochu rozdělenou strukturou svislých a vodorovných linií šířky 20mm. Fasáda provedená v tomto systému zaručuje perfektní užitné vlastnosti, a díky možnosti použití výplní s trojskly dovoluje dosažení také velmi dobrých izolačních vlastnosti.

Hliníkové fasády ALUPROF

Fasáda vyrobená z tohoto systému má perfektní užitné vlastnosti, a díky možnosti použití výplní s trojskly dovoluje získání velmi dobrých teplotních parametrů, které jsou při současném trendu úspory energie jedním z hlavních kritérií při hodnocení současných fasád. Nosná konstrukce je tvořena svislými (sloupy) a vodorovnými (příčky) profily uzavřeného tvaru, vhodně navzájem spojených, a také příslušenství, které plní funkci spojovací nebo těsnící. Nosné profily, které lze slícovat z vnitřní strany, mají konstantní šířku 50mm. Fasádu kotvíme ke konstrukci objektu pomocí systému kotev odpovídajícího určení a nosnosti.

Kontaktní formulář

popruh
frame-scrollup