logo záře
CZ EN
Triline - požární dveře

Hliníková okna ALUPROF

MB-70

MB-70 je moderním hliníkovým systémem sloužícím k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a akustickou izolaci např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín a prostorových konstrukcí.

Profily tohoto systému jsou tříkomorové. Konstrukční hloubka profilů okna je: 70 mm (rám), 79 mm (křídlo) a u dveří: 70 mm a 70 mm. Takto zvolené hloubky profilů rámu a křídla dávají efekt jedné plochy z vnější strany po zavření - v případě okna, a také efekt lícování povrchů křídel a rámů - v případě dveří. Tento tvar profilů dovoluje získat elegantní a pevné konstrukce dveří a oken.

Hliníková okna ALUPROF

 

Systém MB-70 /MB-70 HI je charakterizován velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U díky použití speciálních teplotních můstků a těsnění. Toto má velký význam v době rostoucích požadavků na hospodaření s energií a ochranu životního prostředí. Součinitel U pro konstrukce systému MB-70 v závislosti na použitých profilech a příslušenství má hodnotu od 1,5 do 2,39 W/m2K. V systému jsou použity profilované tepelné můstky ve tvaru „omega" s šířkou 34 (okna) a 24 (dveře) mm z polyamidu zpevněného skleněným vláknem. Nabízený tvar vložek zvyšuje tuhost profilů v porovnání s plochými můstky a usnadňuje odvodnění profilů a zajišťuje vhodnou tepelnou izolaci za každého počasí. Tepelné můstky použity v oknech mají dodatečné utěsnění na spoji profilů a můstku, a výstupky dělící komoru můstku na tři části mezi vnějšími a vnitřními hliníkovými profily. Těsnost je zajištěna použitím speciálních těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM: litého a porézního, který nepodléhá stárnutí ani při dlouholetém používání a má velmi dobré tepelné izolační vlastnosti.

 

MB-86

Okennno-dveřní systém s vynikajícími parametry, které je schopen uspokojit různorodé velmi náročné potřeby uživatelů. Konstrukce profilů má 3 varianty provedení v závislosti na požadovaných teplotních parametrech: ST, SI a AERO-MB-86 je jediným hliníkovým systém na světě, který používá křemičitý aerogel vyplněny netkanou skleněnou textilií, který pomáhá dosáhnout špičkových teplotních vlastností. K výhodám systému patří vysoká pevnost hliníkových profilů, která umožňuje zhotovení oken s větší velikostí a hmotností.

Hliníková okna ALUPROF

 

Vlastnosti, které mají vliv na vysokou funkcionalitu a estetiku oken systému MB-86:

 • velký výběr profilů
 • nově tvarované, extra široké teplotní můstky
 • vícesložkové centrální těsnění perfektně izoluje a dokonale utěsňuje prostor mezi křídlem a rámem
 • zasklívací lišty s dodatečnou těsnící funkcí
 • zasklívání až do tl. 67mm umožňující použití všech druhů skel, akustických, bezpečnostních a odolných proti vloupání
 • možnost použití velkých skel bez dělení příčkami
 • možnost použití různých typů kování včetně skrytého
 • odvodnění profilů ve dvou variantách: tradiční a skryté
 • velmi nízký koeficient prostupu tepla Uf od 0,5W/m2K
 • čisté, ostré hrany extrudovaných hliníkových rámů
 • velký počet finálních verzi

 

MB-104 Passive

Okenní systém s tepelnou vložkou MB-104 Passive s velmi vysokou tepelnou izolací splňuje veškeré požadavky kladené na komponenty používané pro výstavbu pasivních domů. Tento systém slouží ke zhotovování architektonických prvků vnější zástavby, např.: oken různého typů, zádveří, vitrín a prostorových konstrukcí, které jsou charakteristické kromě dokonalé tepelné izolace také velmi dobrou akustickou izolací, těsností proti průniku vody a prostupu vzduchu a také vysokou pevností konstrukce.

Parametry oken vyrobených z komponentů systému MB-104 Passive nyní předstihují požadavky nejpřísnějších platných předpisů a norem.

Hliníková okna ALUPROF

 

VLASTNOSTI OKENNÍHO SYSTÉMU MB-104 Passive:

Okna systému mají certifikáty Institutu pasivních domů v Darmstadtu, které potvrzují, že tyto výrobky jsou ideálně vhodné pro montáž do staveb s pasivními parametry. PHI Darmstadt je nejznámější institucí propagující myšlenku pasivní výstavby. Kritéria stanovená tímto institutem, která je třeba splnit pro získání certifikátu, patří k nejpřísnějším na trhu.

Součinitele prostupu tepla okny s dvojsklem a plastovým meziskelním rámečkem dosahují vynikajících hodnot – Uw≤0,80 W/(m²K). Příkladové součinitele prostupu tepla Uw vybranými okny byly představeny na dalších stránkách technického popisu.

Konstrukční hloubka okenních profilů činí: 95 mm (rám), 104 mm (křídlo). Takto zvolené hloubky profilů křídla a rámu dávají efekt jedné plochy z vnější strany po zavření okna. Konstrukce oken systému je standardní a nevyžaduje provádění žádných atypických činností ve výrobní etapě. Profily používané v systému mají tříkomorovou konstrukci, kde střední komora slouží jako izolační komora mezi tvarovými tepelnými vložkami o šířce 61, 60 mm.

Systém umožňuje získat, beze změny základních profilů a doplňků, dvě varianty konstrukcí s odlišnou tepelnou izolací. První varianta (MB-104 Passive SI) se střední komorou uvnitř spojených profilů, mezi tepelnými vložkami, vyplněnou výplňovou izolací EPS, se vyznačuje velmi vysokou tepelnou izolací. Druhá varianta oken (MB-104 Passive AERO) se střední komorou vyplněnou speciální izolační vložkou AERO se vyznačuje nejvyšší izolací. Díky variabilitě konstrukce je možné uspokojit různorodé potřeby uživatelů se zachováním nízkých nákladů na skladování komponentů systému a na výrobu oken.

Kontaktní formulář

popruh
frame-scrollup